طوبی چیست؟


طوبی تیمی غیر انتفاعی، متشکل از محققین و توسعه دهندگان نرم افزارهای متن باز می باشد که فعالیت های توسعه ای و تحقیقاتی خود را به صورت محصولات، خدمات و راه حل های سازمانی با پشتیبانی کامل در اختیار افراد و سازمانها قرار می دهد. عمده فعالیت این تیم در زمینه های توسعه سیستم عامل، امنیت، مجازی سازی، رایانش ابری و  سامانه های توکار می باشد. سیستم عامل طوبی که توسط این تیم توسعه داده شده است و به زودی به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد به عنوان سیستم عامل پایه در تمامی محصولات و راه حل های آتی این تیم مورد استفاده قرار می گیرد.